Ilmansuunnat

TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI
 

Pyritään selvittämään jokin pääilmansuunnista esim. älylaitteen kompassia hyödyntämällä. Merkataan se kartiolla ja päätellään myös muut pääilmansuunnat. Sovitaan lasten kanssa miten kullekin ilmansuunnalle tulee liikkua. Kun aikuinen huutaa jonkin ilmansuunnan, lasten tulee liikkua sinne sovitulla tavalla.


Kuvaus:
  • Pyrkikää selvittämään jokin pääilmansuunnista (apuna voi käyttää kompassia, joka löytyy esim. useimmista älypuhelimista/tableteista)
  • Merkatkaa se kartiolla ja päätelkää sen perusteella myös muut pääilmansuunnat
  • Sopikaa yhdessä lasten kanssa, miten kullekin pääilmansuunnalle tulee liikkua (esim. pohjoinen – hiipiminen)
  • Aikuinen huutaa valitsemansa ilmansuunnan ja lasten tulee liikkua sinne sovitulla tavalla