Ilmansuunnat

TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI
 

Pyritään selvittämään jokin pääilmansuunnista esim. älylaitteen kompassia hyödyntämällä. Merkataan se kartiolla ja päätellään myös muut pääilmansuunnat. Sovitaan lasten kanssa miten kullekin ilmansuunnalle tulee liikkua. Kun aikuinen huutaa jonkin ilmansuunnan, lasten tulee liikkua sinne sovitulla tavalla.


Kuvaus:
 • Pyrkikää selvittämään jokin pääilmansuunnista (apuna voi käyttää kompassia, joka löytyy esim. useimmista älypuhelimista/tableteista)
 • Merkatkaa se kartiolla ja päätelkää sen perusteella myös muut pääilmansuunnat
 • Sopikaa yhdessä lasten kanssa, miten kullekin pääilmansuunnalle tulee liikkua (esim. pohjoinen – hiipiminen)
 • Aikuinen huutaa valitsemansa ilmansuunnan ja lasten tulee liikkua sinne sovitulla tavalla

Vuodenajat sekaisin

TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI

Lapset ovat piirissä ja yksi lapsi on kerrallaan huutaja. Jokainen lapsi saa päättää, mikä vuodenaika haluaa olla. Huutaja huutaa yhden vuodenajan kerrallaan ja kaikki sen vuodenajan lapset vaihtavat paikkoja. Huutaja yrittää ehtiä jollekin tyhjälle paikalle ennen muita.

Kuvaus:

 • Muodostetaan piiri ja yksi lapsista menee piirin keskelle huutajaksi
 • Jokainen piirissä oleva miettii itselleen jonkin vuodenajan (kevät, kesä, syksy, talvi)
 • Huutaja huutaa jonkin vuodenajan ja kaikkien, jotka valitsivat sen kyseisen vuodenajan itselleen, täytyy vaihtaa paikkoja
 • Huutaja yrittää varastaa jonkun paikan ehtimällä tyhjälle paikalle ennen piiriläisiä
 • Jos huutaja ehtii varastamaan paikan, ilman paikkaa jääneestä tulee uusi huutaja
 • Vuodenajat voidaan käydä yhdessä läpi ennen leikin aloittamista

Kalaverkko

TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI
 
Kolme aikuista/lasta muodostavat piirin eli kalaverkon. Muut uiskentelevat verkon läpi piirin sisään ja ulos. Piiri laskee ääneen ja sovittuun lukuun päästessään verkko menee tiiviisti kiinni ja sisällä olevat kalat jäävät kiinni.


Kuvaus:
 • 3 lasta/aikuista muodostavat kalaverkon (piirin) ja ottavat toisiaan käsistä kiinni
 • He sopivat yhdessä jonkun luvun 1-30 väliltä
 • Leikki alkaa, kun piiriläiset alkavat laskea ääneen yhdestä ylöspäin
 • Kalat (muut lapset) uiskentelevat piirin sisä- ja ulkopuolella
 • Kun sovittu luku saavutetaan, piiriläiset menevät tiiviiseen sumppuun
 • Piirin sisään jääneet kalat jäävät kiinni ja siirtyvät piiriin osaksi kalaverkkoa
 • Leikki jatkuu kunnes kaikki kalat ovat jääneet kalaverkon sisään

Varo meteoriittia!

TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI


Yksi lapsista valitaan meteoriitiksi, joka yrittää palloa heittämällä ottaa kiinni avaruussukkuloita (toisia lapsia).Kuvaus:
 • Valitkaa aluksi lapsista yksi meteoriitti (kiinniottaja), joka menee alueen keskelle pehmeän pallon kanssa
 • Avaruussukkulat (muut lapset) menevät alueen toiseen päähän
 • Meteoriitin merkistä avaruussukkulat yrittävät juosta alueen toiseen päähän
 • Meteoriitti yrittää osua avaruussukkuloihin heittämällä palloa
 • Jos pallo osuu, avaruussukkulasta tulee meteoriitin apulainen
 • Jokaisella kiinniottajalla on oma pallo
 • Leikki jatkuu niin pitkään, kunnes kaikki ovat jääneet kiinni

Luontobingo

TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI
 

Tulostakaa alla olevista bingoruudukoista toinen joka lapselle/parille. Lähtekää luontoon ja nimetkää ruudukon asiat. Lasten tehtävänä on löytää ruudukon asioita luonnosta. Vaaka- tai pystyrivin ollessa täynnä, tulee huutaa "Bingo!" ja näytetään ruudukko aikuiselle. Peliä voidaan pelata niin pitkään, että koko ruudukko on täynnä.

 


Kuvaus:

 • Tulostakaa alla olevista bingoruudukoista toinen kaikille lapsille tai pareille (toinen taulukoista on valmiiksi täytetty ja toinen on tyhjä, jonka voi täyttää itse)
 • Lähtekää lähimetsään retkelle
 • Nimetkää yhdessä kaikki ruudukossa näkyvät asiat
 • Lasten tehtävänä on etsiä luonnosta bingoruudukosta löytyvät asiat ja ruksata niitä sitä mukaan bingoruudukosta
 • Kun lapsi/pari saa täyteen joko vaaka- tai pystyrivin, huudetaan "Bingo!" ja näytetään ruudukko aikuiselle
 • Peliä voidaan pelata myös niin pitkään, kunnes kaikki ruudukon asiat on löydetty


Valmis bingoruudukko:
Tyhjä bingoruudukko:

Kolme koria

TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI


Asettakaa tilaan kolme koria, joista jokainen edustaa eri väriä. Aikuinen päättää yhden kerrallaan kolmesta väristä. Lasten tehtävänä on etsiä luonnosta nimetyn värinen asia ja tuoda se oikeaan koriin. Tuodut asiat nimetään yhdessä.

 

Kuvaus:
 • Asettakaa tilaan kolme koria, joista jokainen edustaa eri väriä
 • Lasten tulee etsiä ja tuoda koriin luonnosta aina sen värinen asia, mitä aikuinen ohjeistaa
 • Nimetkää tuodut asiat yhdessä

Taideteos

TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI


Jakakaa lapset pienryhmiin. Jokainen ryhmä tekee oman taideteoksensa haluamalleen pohjalle. Materiaalina käytetään kaikkea luonnosta löytyvää. Mahdollisuuksien mukaan otetaan kuvat taideteoksista. Tehtävän voi tehdä missä vain ulkona, mutta suositeltavinta on tehdä se metsässä, puistossa tai rannassa.

 

Kuvaus:
 • Lasten tehtävänä on rakentaa taideteos
 • Jakakaa lapset pienryhmiin (n.2-4 lasta)
 • Jokainen ryhmä saa päättää mille alustalle haluaa taideteoksensa tehdä (vaihtoehtoisesti voi ottaa mukaan kangaspaloja tai papereita)
 • Taideteoksen rakennusmateriaalina voi käyttää kaikkea luonnosta löytyvää
 • Mahdollisuuksien mukaan taideteokset kuvataan muistoksi
 • Suositeltavin paikka toteutukselle on metsässä, puistossa tai rannassa, jolloin materiaaleja on mahdollisesti paremmin saatavilla
 • Huom! Lapsia on hyvä muistuttaa, että oksia ei saa repiä elävistä puista jne.

Temppusanat

TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI

 

Aikuinen miettii erilaisia luontoon liittyviä ja liittymättömiä sanoja. Sanoja sanotaan lapsille ja jos sana lasten mielestä liittyy luontoon, he hyppäävät tasajalkaa ylöspäin. Jos sana ei heidän mielestään kuulu luontoon, he menevät syväkyykkyyn. Vaihdelkaa liikkeitä välillä.
Kuvaus:
 • Aikuinen miettii erilaisia luontoon liittyviä ja liittymättömiä sanoja
 • Aikuinen sanoo lapsille sanoja ja jos sana liittyy lasten mielestä luontoon, he hyppäävät tasajalkaa ylöspäin. Jos sana ei liity luontoon, he menevät syväkyykkyyn
 • Voitte myös kehittää liikkeitä lisää itse tai lasten kanssa. Vaihdelkaa suoritustapoja välillä.

Paripeili

ILMAISUN MONET MUODOT


Lapset toimivat pareittain. Aikuinen antaa vihjeeksi jonkin muodon tai asennon ja toinen pareista miettii ja näyttää keholla sitä kuvaavan liikkeen. Toinen pareista yrittää matkimalla toistaa liikkeen. Vaihtakaa tämän jälkeen osia.

Kuvaus:

 • Jakakaa lapset pareihin
 • Aikuinen antaa vihjeeksi jonkin muodon tai asennon (esimerkiksi iso, kulmikas, ympyrä yms.)
 • Toinen pareista miettii liikkeen ja toinen yrittää matkimalla toistaa saman liikkeen
 • Lapset keksivät ja näyttävät liikkeitä vuorotellen

Merkistä vaihto

ILMAISUN MONET MUODOT


Kaikki lapset menevät ensin rajatun leikkialueen sisäpuolelle. Lapset alkavat kävellä ympäriinsä ja aikuisen merkistä liikkumistyyliä vaihdetaan vapaavalintaisesti johonkin toiseen sopivin väliajoin. Liikkumistyyliä voidaan vaihtaa myös tunnetilojen mukaan.
Kuvaus:

 • Rajatkaa leikkialue, jonka sisäpuolelle kaikki lapset menevät
 • Aluksi peliä voidaan leikkiä eri liikkumistyyleillä ja kaikki aloittavat esimerkiksi kävelystä
 • Aikuisen merkistä liikkumistyyliä vaihdetaan johonkin toiseen vapaavalintaiseen liikkumistyyliin
 • Vaihdelkaa tyylejä sopivin väliajoin
 • Leikki voidaan varioida tehtäväksi myös tunnetiloilla, jolloin jokaisesta ohjaajan merkistä tulee vaihtaa tunnetilaa, minkä mukaan liikkuu

Muovailuvahaa

ILMAISUN MONET MUODOT

Lapset jaetaan 4-6 hengen ryhmiin. Yksi lapsista on vuorollaan taiteilija ja saa ”muovailla” toisista ryhmän lapsista taideteoksen liikuttelemalla ja siirtelemällä heitä. Muiden tulee jähmettyä siihen asentoon, mihin taiteilija heidät asettaa. Lopuksi taideteokset voidaan kuvata.
Kuvaus:

 • Jakakaa lapset 4-6 hengen ryhmiin
 • Kukin ryhmän lapsista saa vuorollaan toimia taiteilijana ja ”muovailla” muista ryhmän lapsista haluamansa taideteoksen liikuttamalla ja siirtelemällä heitä
 • Muiden tulee jähmettyä siihen asentoon, mihin muovailija heidät asettaa
 • Lopuksi muovailuteoksista voidaan ottaa kuvat muistoksi